שולחן קינוחים בר מתוקים מעוצב מיוחד לאירוע חתונה בר מצווה

table de desserts

Que vous planifiiez votre mariage ou encore une bar- ou bat-mitzvah pour votre enfant, mes tables de desserts uniques apporteront une touche de douceur à votre évènement, créant une délicieuse et magnifique table de dessert concept.
Que vous panifiiez donc un mariage stylé, un évènement d’entreprise ou une soirée élégante, contactez-nous et je préparerai pour vous une création d’une douceur inoubliable pour vous et vos convives.

Toutes les pâtisseries et confiseries sont Cachères Parvé.
בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב מיוחד לחתונה טבע פרחים עוגת חתונה

Cherry blossom Dessert table

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב חתונה עם מגדל מקרונים ורוד

Macarons tower

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה עוגת חתונה

Gâteaux De Mariage

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה חוות רונית

Cherry blossom Dessert table

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה קייקפופס,קאפקייקס,מקרונים

Macarons, Cupcakes, Rice crispy treats

Mariage, Ronit Farm
Photographer: Idan Canfi

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב מיוחד לבת מצווה על כרכרה עם בלונים ופרחים

Dessert table in pink and sliver on a carriage

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב מיוחד לבת מצווה על כרכרה עם בלונים ופרחים

A full look on the balloons

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב מיוחד לבת מצווה על כרכרה עם בלונים ופרחים

A princess 3 tier cake

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבת מצווה קאפקייקס

Mini cupcakes

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבת מצווה קייקפופס

Siver and pink cakepops

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבת מצווה מגדל מקרונים

Macarons tower

Bat Mitzvah, 49 floor, Azrieli

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה קאפקייקס קייפופס

Urban wedding long dessert table

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה קאפקייקס קייפופס

3-tiers naked wedding cake with fresh flowers and fresh berries

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה קאפקייקס קייפופס

Top view

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה קאפקייקס קייפופס

The wedding cake, matching cupcakes and cakepops

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה קאפקייקס קייפופס

A piece of cake in custom designed boxes

Marriage, Kastiel - Tel Aviv
Event Production: UNICAS Photographer: Tomer Foltyn

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Dessert table with color theme inpired by the event invitations

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

2-tier custom made cake

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Macarons and cupcakes

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Printed cookies

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Cupcakes

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Macarons in matching colors

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

The bar mitzvah invitations

Bar Mitzvah, Genesis Land - Jerusalem

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה קאפקייקס קייפופס עוגיות מעוצבות

A rose gold wedding dessert table

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה עוגיות מעוצבות

Wedding themed cookies

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה מגדל קאפקייקס, מגדל מקרונים בורוד לבן אפרסק, עץ מרשמלו

Cupcakes, macarons and marshmallow tree

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה קאפקייקס קייפופס עוגיות מעוצבות

Cakepops and cupcakes in assorted flavors

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה קאפקייקס קייפופס עוגיות מעוצבות

Meringue kisses with strawberry and crisp cookies

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לחתונה קאפקייקס קייפופס עוגיות מעוצבות

Bite-size desserts

נשיקות ממותגות

Custom designed meringue kisses

Marriage, Nessia

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Dessert table in Star Wars concept

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Side view

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Bite-size desserts

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Bar Mitvah cake and fondant lollipops

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Star Wars hand decorated cookies

Bar Mitzvah, West Lagoon - Netanya

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב כדורגל מכבי חיפה בר מצווה עוגה מעוצבת

Dessert table in football concept - black, white and grass green

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב כדורגל מכבי חיפה בר מצווה עוגה מעוצבת

Printed cookies

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב כדורגל מכבי חיפה בר מצווה עוגה מעוצבת

Bite size desserts

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב כדורגל מכבי חיפה בר מצווה עוגה מעוצבת

Chocolate pralines

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב כדורגל מכבי חיפה בר מצווה עוגה מעוצבת

Bar Mitzvah football cake and grass cupcakes

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב כדורגל מכבי חיפה בר מצווה עוגה מעוצבת

Pistachio, coconut and chocolate macarons

Bar Mitzvah, Synagogue

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Glam rock dessert table in pink, black and silver

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

The Cake!

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Bite size dessert - Nugat and chocolate fingers

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Bite size dessert - Capuccino lollipops

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבר מצווה עוגה מעוצבת

Chocolate/Strawberry moussse

Bat Mitzvah, West Bar
Design: Metuktakot concept events

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבת מצווה עוגה מעוצבת

A colorful graffiti themed dessert table

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבת מצווה עוגה מעוצבת

The cake

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבת מצווה עוגה מעוצבת

Colorful cakepops

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבת מצווה עוגה מעוצבת

Jelly shots and min meringue kisses

בר מתוקים שולחן מתוקים מעוצב לבת מצווה עוגה מעוצבת

Cookies

Bat Mitzvah, Solana - Netanya

שולחן קינוחים בר מתוקים ליום הולדת קאפקייקס עוגיות

Tropical beach party

שולחן קינוחים בר מתוקים ליום הולדת קאפקייקס עוגיות

Tropical beach party cake

שולחן קינוחים בר מתוקים ליום הולדת קאפקייקס עוגיות

Cookies

שולחן קינוחים בר מתוקים ליום הולדת קאפקייקס עוגיות

Cupcakes

שולחן קינוחים בר מתוקים ליום הולדת קאפקייקס עוגיות

Chocolate/Strawberry mousse

שולחן קינוחים בר מתוקים ליום הולדת קאפקייקס עוגיות

Royal icing cookies

שולחן קינוחים בר מתוקים ליום הולדת קאפקייקס עוגיות

Cupcakes for Purim

Birthday

עוגת בת מצווה מעוצבת עם קאפקייקס מעוצבים

Hand painted bat mitzvah cake with matching vanilla cupcakes

עוגת בר מצווה סירה מעוצבת עם קאפקייקס מעוצבים

Royal wedding cake with matching mini cakes

עוגת בר מצווה סירה מעוצבת עם קאפקייקס מעוצבים

A bar mitzvah cake with cupcakes

עוגת חתונה רומנטית עם פרחים וקאפקייקס מעוצבים תחרה

A wedding cake with matching lace cupcakes

עוגת חתונה חצי חצי עם קאפקייקס שוקולד ותותים

Half and half wedding cake with chocolate strawberries cupcakes

קאפקייקס מעוצבים ליום הולדת

Sugar paste decorations on cupcakes

קאפקייקס מעוצבים לבת מצווה

A bat mitzvah cake with matching cupcakes and cake pops

קאפקייקס מעוצבים לבת מצווה

A bat mitzvah cake with matching cupcakes